BIRTHES ANBEFALING AF RETRÆTE MED AYAHUASCA CAAPI ELLER JUNGLETHE

Anbefaling af retræte med ayahuasca caapi eller junglethe fortalt af vores deltager Birthe gennem en samtale med Birgitte Gyrd. Lyt til Birthes historie og oplevelser efter hendes deltagelse på et af vores retræter i 2023

Portrætbillede af Birthe. I denne lydfil fortæller hun om sine oplevelser og anbefalinger af Holitropias retræter med ayahuasca caapi eller junglethe.
Portrætbillede af Birthe, som har været på et af Holitropias retræter med ayahuasca caapi eller junglethe.

Linket åbner i samme vindue

Hvis du gerne vil vide med om ayahuasca og andre læreplanter fra Amazonas inkl. links til forskning med mere

Hvis du er interesseret i at tage på et retræteophold med ayahuasca caapi eller junglethe på Sjælland, syd for Ringsted lidt udenfor byen Haslev

Hvis du er interesseret i at tage på et autentisk retræteophold med psykoaktiv ayahuasca i Amazonas i Sydamerika