OM AYAHUASCA & JUNGLETHE

Ayahuasca er både navnet på en lian med det latinske navn banisteriopsis caapi (forkortet b. caapi) og navnet på en – i nogle varianter – psykoaktiv og bevidsthedsudvidende bryg, hvor lianen b. caapi er den vigtigste komponent. Ayahuasca bliver først psykoaktiv, når chacrunabladene tilføjes til bryggen. Den psykoaktive ayahuasca er den bryg, som vi arbejder med på vores retræter i Peru. Ayahuasca caapi og junglethe er de varianter, som vi bruger under vores ceremonier i Danmark.

For klarhedens skyld bruger vi i denne tekst navnet ayahuasca, når vi skriver om den færdige psykoaktive bryg, og navnet ayahuasca caapi, når vi henfører til bryggen fra kun lianen.

Det er vigtigt at pointere at en ayahuasca, der er brygget alene på lianen b. caapi, er fuldt lovlig i Danmark.

På sproget quechua betyder aya sjæl, ånd eller død person, mens huasca betyder vinranke eller lian. Ayahuasca har shamaner blandt oprindelige folk i det vestlige Amazonas gennem årtusinder brugt til helbredelse og klarsyn.

Ayahuasca kan både bestå af lianen b. caapi alene, eller være kogt sammen med en eller flere andre planter. Den plante der i Amazonas oftest koges sammen med b. caapi er stauden chacruna, hvis latinske navn er psychotria viridis.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du altid ringe til Birgitte Gyrd på tlf.: 40 10 60 94

OM AYAHUASCA CAAPI

Ayahuasca kogt udelukkende på lianen B. caapi, og dermed uden DMT fra busken chacruna, bruges stort set ikke i moderne sammenhæng. Hverken i Danmark eller Peru. Holitropia tilbyder dog som de eneste i Danmark den rene ayahuasca både som del af ceremonierne på et af vores retræter samt som mikrodosering.

Mange oprindelige folk i Amazonas har imidlertid en tusindårig erfaring i at drikke ”ren” ayahuasca. De bruger ordet ayahuasca til at beskrive lianen, og bruger den blandt andet som et centralt element i et overgangsritual, der skal gøre børn til voksne. Da ren ayahuasca ikke indeholder DMT, er det således lovligt i Danmark

Den gængse beskrivelse er ganske rigtigt, at lianen ayahuasca indeholder stoffer, der gør at kroppen optager DMT’en i chacrunabladene. Traditionel viden i Amazonas og ny forskning viser, at lianen selv indeholder meget virkningsfulde stoffer. Under oprindelige folks ritualer med ren ayahuasca opfordrer shamanerne ånderne til at hjælpe den unge med at finde sin vision og formål med livet. Kontakt med åndeverdenen gennem denne ceremoni er tænkt som et middel til at opnå svar vedrørende personligt og fælles liv, mens den deraf følgende renselse gennem udrensning anses for at have en yderst helbredende virkning.

Forskning viser, at stofferne i lianen ayahuasca er yderst virkningsfulde i behandling af depressive lidelser. De viser beroligende og antidepressive egenskaber ligesom de har en gavnlig effekt mod sygdomme som Parkinsons og Alzheimers.

På behandlingscentret Takiwasi, som jeg har besøgt i Peru, drikker patienterne et afkog på ren ayahuasca i udrensningsceremonier med et terapeutisk formål. De har erfaret, at kombinationen af udrensning i form af følelsesmæssige udbrud, diarré og opkast, den rituelle kontekst og de psykologiske indsigter, syner og erkendelser, som en ændret bevidsthedstilstand medfører, har et højt helbredende potentiale. Det var studier på Takiwasi, der gjorde, at den peruanske regering i 2008 besluttede at gøre ayahuasca til en del af landets officielle kulturarv.

I ceremonier med ren ayahuasca er det almindeligt at deltagerne får kontakt med følelser af tristhed eller sorg og derfor græder. I andre tilfælde kan de udtrykke deres vrede, selv fysisk, men på en kontrolleret måde. Generelt kan følelser, som patienten tidligere har skjult eller fortrængt, dukke op. Efterfølgende kan der opstå spirituelle oplevelser, udtrykt i drømme eller sansninger, som især har at gøre med en genforbindelse med livets hellige dimension. I dagene efter sessionen er deltagerne mere klare tanker og ideer, og er mere motiverede til at fuldføre deres handlinger.

På Takiwasi har personalet erfaret, at nogle mennesker, der finder rammer blokeringer i deres proces med de klassiske DMT-holdige ayahuascaceremonier, og som dermed ikke modtager meget information eller væsentlige indsigter, oplever stærkere effekter ved indtagelse af ren ayahuasca.

Nogle oprindelige folk giver mikrodoser af ren ayahuasca til børn for at de tidligt vænner sig til den helbredende drik.

Ren ayahuasca giver ikke de samme visuelle effekter som ayahuasca, der indeholder DMT. Måske har vi moderne mennesker, der er vant til at blive overdænget med visuelle indtryk fra skærme, netop brug for de mere kropslige effekter, som den rene ayahuasca giver.

Måske er det tid at lytte til de oprindelige folk i Amazonas, som bruger ren, lovlig ayahuasca.

Sådan ser en ayahuasca lian ud.
To ayahuascaranker.

OM CHACRUNA

Chacruna indeholder det kemiske stof DMT, der er en forkortelse af det navn N,N-Dimethyltryptamin. DMT findes naturligt i mange planter, græsser – og i menneskekroppen. Forskere antager, at DMT er det signalmolekyle, der er ansvarlig for op-og-ned-reguleringen af specifikke hjerneområder, der aktiveres under forskellige drømmetilstande. Når man drikker ayahuasca, der indeholder DMT, får man dermed adgang til de steder i underbevidstheden, hvor drømme opstår.

Trods DMT’ens egenskaber fortæller shamaner blandt oprindelige folk i Amazonas, at det er lianen b. caapi, der er den vigtigste ingrediens i ayahuasca; at det er b. caapi, der er det intelligente element i ayahuasca. De fortæller også, at det er vigtigt at notere sig lianens snoede form og lighed med slangen. Den canadiske antropolog Jeremy Narby undersøger i sin bog The Cosmic Serpent (Den Kosmiske Slange) den mulige sammenhæng mellem lianen b. caapi og DNA-strengen. Han er overbevist om, at indtagelse af b. caapi skaber adgang til den viden og de informationer, som ligger i vores DNA. Hertil kan vi med vores vestlige forståelsesramme være med. Når shamanerne siger, at indtagelsen af b. caapi også skaber forbindelse til den intelligens, der ligger i planter, ånder og dimensioner udenfor os, har vi straks sværere ved at være med. Vi kan vælge at affærdige det som nonens, eller vi kan vælge at tro de folk, der har årtusindgammel erfaring med ayahuasca. I Holitropia vælger vi at tro de oprindelige folk.

Ceremoni med en shaman hos Psychonauta Foundation i Amazonas. Denne urgamle viden mødes med Holitropias viden og uddannelse indenfor psykoterapi.
Ceremoni med en shaman hos Psychonauta Foundation i Amazonas.

EN LÆRERPLANTE

Shamaner fortæller, at chacrunaen (DMT’en) giver ”lys” til den intelligens og viden, som ligger i lianen – og vores DNA. I Holitropia bruger vi det forklaringsbillede, at vi, når vi drikker ayahuasca med b. caapi alene, hænger billeder på væggen udbreder budskaber i et mørklagt rum. DMT’en i chacrunaen tænder lyset i rummet, så vi er i stand til at se, høre og fornemme budskaberne.

Lianen b. caapi er en ”lærerplante”, der lærer én det, som man har brug for at lære. Det er ikke nødvendigvis det samme som det, at man ønsker at lære. Under påvirkning af b. caapi åbner vi op til dybe bevidsthedslag, som vi ikke er bevidst om i vores dagsbevidsthed. Oplevelserne under ceremonien kan have form af drømme, visioner, rejser i tid og sted, lyd- og synsindtryk, og giver ofte en forøget viden om en selv og ens relation til omverdenen.

Adskillige oprindelige folk i Amazonas drikker en ayahuasca brygget på ren b. caapi. I Holitropia arbejder vi også med denne rene ayahuasca. Da den ikke indeholder DMT, som er ulovlig i Danmark, arbejder vi dermed med en lovlig ayahuasca. Den ayahuasca, som vi arbejder med i Holitropia, er dermed lovlig.

LA MEDICINA

Shamaner kalder ayahuasca la medicina, medicinen, og udtrykker dermed, at ayahuasca har en helbredende virkning. De er overbeviste om og har erfaring med, at ayahuasca kan helbrede en lang række af både fysiske og psykiske sygdomme.

Et andet navn, som shamaner benævner ayahuasca med er la purga, udrensningen. Mange oplever form for udrensning, når de drikker ayahuasca. Helt konkret ved at kaste op og få diarré. Men også ved at få trang til at udtrykke sig vebalt eller fysisk. Opkast og diarré skal ikke ses som en ubehagelig, negativ bivirkning, men netop som at b. caapien virker. Shamanerne siger og vores egen erfaring er, at man i udrensningen ikke blot skiller sig af med affaldsstoffer i maven, men også med negative psykiske spændinger og energier.

“Ayahuascaen begynder at arbejde i dig fra det øjeblik, at du begynder at tænke på den.”
– Hans Erik Rasmussen

VIL DU VIDE MERE? - SÅ LÆS MED HER

YOUTUBE